Nieuwsberichten

Mensen maken De Margriet…

 

Wie de loopbaan van Carla bekijkt kan niet anders concluderen dan dat de overstap naar hospice De Margriet een stijlbreuk is met de commerciële werkzaamheden die zij eerder uitvoerde als zelfstandig ondernemer en hypotheekadviseur.  Je hoeft helemaal niet uit de zorg te komen om dit werk te kunnen doen, vertelt Carla. Voordat ik begon, volgde ik een speciale training die je voorbereidt op de zaken waarmee je te maken kunt krijgen. Dat wil trouwens niet zeggen dat het zwaar of moeilijk werk is om te doen. De nadruk ligt op het zo mooi mogelijk invullen van de laatste dagen van de bewoners. We huilen ook helemaal niet veel hier, het gaat namelijk juist om een mooi einde. Je mag deel uitmaken van het laatste stukje van het leven van de bewoners. Een moment dat mij altijd zal bijblijven is dat ik een heerlijke maaltijd voorschotelde aan een bewoner, twee uur voordat de arts euthanasie toepaste. De dankbaarheid van die bewoner en zijn familie vind ik prachtig.  Met de werkzaamheden die wij als vrijwilliger uitvoeren kun je echt iets toevoegen aan de laatste levensdagen van de bewoners vertelt Carla ontroerd.

 

#mensenmakennederland#100verhalen

08-03-2021

Update bezoekersregeling

We hanteren nog steeds de regel van 2 bezoekers per keer; met inachtneming van de nodige maatregelen.

Indien het sterven nabij is worden er strikte afspraken gemaakt met de naasten.

 Maximum aantal bezoekers in het hospice
Bij het presenteren van de aangescherpte coronamaatregelen werd ook duidelijk dat het maximum aantal bezoekers per dag teruggaat van twee naar een. Hiervoor geldt een uitzondering voor hospices. Het ministerie geeft aan dat we een hospice kunnen beschouwen als zorglocatie in de zin van de wet. Het hospice beslist dus zelf hoeveel bezoekers zij verantwoord vinden. Er is dus op grond van de aankomende maatregelen geen noodzaak strenger te zijn dan nu.

22-01-2021

Benoemd 2 nieuwe bestuursleden

 

Per 15 december 2020 zijn als nieuwe bestuursleden benoemd:

**Mevr. Hinke Bootsma, woonachtig te Schiedam en beleidsmedewerker Argos zorggroep

**Mevr. Irmgard Reijntjes, woonachtig te Schiedam en directeur/bestuurder  Bibliotheekservice Passend Lezen.

15-12-2020

Aanpassing bezoekersregeling(2)

Vanaf 1 oktober hanteren wij een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en voor alle ruimtes buiten de bewonerskamer.

Ook vragen wij u uw naam, adres, telefoon en tijdstip te noteren bij binnenkomst.

01-10-2020

Aanpassing bezoekersregeling

Sinds kort kunnen bezoekers met maximaal 2 personen tegelijk naar het hospice komen. Met in acht neming van de 1,5 meterregel en zij moeten zelf natuurlijk geen gezondheidsklachten hebben.

De desinfecterende maatregelen blijven gelden (met name de handen bij binnenkomst).

15-07-2020
2