Nieuwsberichten

Aanpassing bezoekersregeling

Sinds kort kunnen bezoekers met maximaal 2 personen tegelijk naar het hospice komen. Met in acht neming van de 1,5 meterregel en zij moeten zelf natuurlijk geen gezondheidsklachten hebben.

De desinfecterende maatregelen blijven gelden (met name de handen bij binnenkomst).

15-07-2020

Beleidsplan 2020-2024 (onder kopje Hospice, Beleidsplan)

 Juni 2020,            We zijn trots op hetgeen we de afgelopen jaren gepresteerd hebben. We voelen ons gesteund door de positieve reacties die we mochten ontvangen van de nabestaanden van onze bewoners. Maar ook voelen we ons gesteund door onze stakeholders die zo bereidwillig waren mee te werken aan dit strategisch beleidsplan. Een bijzonder woord van dank aan onze vrijwilligers en coördinatoren. Zonder hen zouden we nooit geweest zijn wat we nu zijn. Met al deze steun en vereende krachten zien we de toekomst van hospice De Margriet met vertrouwen tegemoet.

Namens het Bestuur Hospice Nieuwe Waterweg Noord,

Ben van der Velde,  Voorzitter

29-06-2020

WELKOM: WEER INZET VAN VRIJWILLIGERS

Vanaf 1 juni 2020 vindt er ook in ons hospice een versoepeling plaats. Na bijna 3 maanden corona-crisis, waarbij we geen inzet van vrijwilligers hadden, kon er weer worden ingeroosterd. Nog wel heel bescheiden met totaal 2 vrijwilligers per dag zijn we toch heel blij met de aanwezigheid. We hebben dat erg gemist!

De verwachting is dat in juli er een uitbreiding komt en natuurlijk met respect voor diegenen die het nog te riskant vinden.

We hebben een protocol met afspraken en richtlijnen voor een ieder die het hospice betreedt.

Bezoekersregeling: max. 2 personen per keer, met inachtneming van de 1,5 meter en de nodige hygienische maatregelen

11-06-2020

CORONA-virus Maatregelen

Door de regering zijn er strikte maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.

hospice De Margriet volgt deze maatregelen en de richtlijnen van het RIVM op. (Op de website van het RIVM vindt u de meeste actuele informatie over het Corona virus.)

Voor hospice De Margriet gelden er helaas ook strenge bezoekersregels:

  • Bezoek alleen voor de directe naasten, d.w.z. echtgenoot en eigen kinderen.
  • Niet meer dan 1 persoon tegelijkertijd
  • Bezoek moet bij binnenkomst de handen desinfecteren. En bij vertrek eerst goed de handen wassen op de kamer.
  • Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer en na het bezoek ook weer rechtstreeks naar buiten. Bezoek mag niet in de openbare ruimtes komen. Bezoek gaat op de kamer naar het toilet.

Als het zich laat aanzien dat de terminale fase is aangebroken, worden er met de dienstdoende coördinator direct afspraken gemaakt.

Heeft u of een gezinslid koorts met benauwdheid en hoesten, dan mag u NIET op bezoek komen om uw geliefde, maar ook onze medewerkers niet te besmetten.

Naast alle maatregelen voor de basis hygiëne besteden wij extra aandacht aan het schoonmaken van de deurklinken en sanitair.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen in deze situatie drastisch zijn, maar wij willen zorgvuldig zijn om besmetting voor onze bewoners en medewerkers te voorkomen. Deze maatregelen zijn helaas nodig. We danken u voor uw begrip.

Bestuur en coördinatoren van hospice De Margriet.

  Bij vragen kunt u terecht bij een van dienstdoende coördinatoren van Hospice de Margriet:

    Els Wijnhorst en/of Anja van der Plas 010-4747618

31-03-2020

Bloemen waardering van Opti-Flor

Donderdag 26 maart mochten wij deze mooie orchideeën in ontvangst nemen, speciaal voor onze verpleegkundigen. Geschonken door de orchideeën kweker

Opti-Flor uit Monster. Wat een ontzettend lieve verrassing van Opti-Flor!! In deze hectische tijd waarin veel gevraagd wordt van onze

verpleegkundigen is het hartverwarmend om zo gewaardeerd te worden.

29-03-2020
2