Nieuwsberichten

Update bezoekersregeling

We hanteren nog steeds de regel van 2 bezoekers per keer; met inachtneming van de nodige maatregelen.

Indien het sterven nabij is worden er strikte afspraken gemaakt met de naasten.

 Maximum aantal bezoekers in het hospice
Bij het presenteren van de aangescherpte coronamaatregelen werd ook duidelijk dat het maximum aantal bezoekers per dag teruggaat van twee naar een. Hiervoor geldt een uitzondering voor hospices. Het ministerie geeft aan dat we een hospice kunnen beschouwen als zorglocatie in de zin van de wet. Het hospice beslist dus zelf hoeveel bezoekers zij verantwoord vinden. Er is dus op grond van de aankomende maatregelen geen noodzaak strenger te zijn dan nu.

22-01-2021

Benoemd 2 nieuwe bestuursleden

 

Per 15 december 2020 zijn als nieuwe bestuursleden benoemd:

**Mevr. Hinke Bootsma, woonachtig te Schiedam en beleidsmedewerker Argos zorggroep

**Mevr. Irmgard Reijntjes, woonachtig te Schiedam en directeur/bestuurder  Bibliotheekservice Passend Lezen.

15-12-2020

Aanpassing bezoekersregeling(2)

Vanaf 1 oktober hanteren wij een dringend advies voor het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en voor alle ruimtes buiten de bewonerskamer.

Ook vragen wij u uw naam, adres, telefoon en tijdstip te noteren bij binnenkomst.

01-10-2020

Aanpassing bezoekersregeling

Sinds kort kunnen bezoekers met maximaal 2 personen tegelijk naar het hospice komen. Met in acht neming van de 1,5 meterregel en zij moeten zelf natuurlijk geen gezondheidsklachten hebben.

De desinfecterende maatregelen blijven gelden (met name de handen bij binnenkomst).

15-07-2020

Beleidsplan 2020-2024 (onder kopje Hospice, Beleidsplan)

 Juni 2020,            We zijn trots op hetgeen we de afgelopen jaren gepresteerd hebben. We voelen ons gesteund door de positieve reacties die we mochten ontvangen van de nabestaanden van onze bewoners. Maar ook voelen we ons gesteund door onze stakeholders die zo bereidwillig waren mee te werken aan dit strategisch beleidsplan. Een bijzonder woord van dank aan onze vrijwilligers en coördinatoren. Zonder hen zouden we nooit geweest zijn wat we nu zijn. Met al deze steun en vereende krachten zien we de toekomst van hospice De Margriet met vertrouwen tegemoet.

Namens het Bestuur Hospice Nieuwe Waterweg Noord,

Ben van der Velde,  Voorzitter

29-06-2020
2