Ontstaan De Margriet

Hoe ontstond het idee?

Het idee voor het hospice Nieuwe Waterweg Noord is in mei 2004 geboren tijdens gesprekken tussen Jan Kuijs en Janet van Huisstede. Jan Kuijs was betrokken bij de restauratie van de pastorie van de Jacobuskerk in Schiedam-Noord en zocht naar een goede bestemming voor deze ruimte. Van Janet van Huisstede stierven twee familieleden in hospices elders in Nederland. De liefdevolle verzorging en de hartelijkheid van de vrijwilligers voor de familieleden troffen haar. Het verbaasde haar dat er in deze regio nog geen hospice bestond. Samen hebben zij daarom de Initiatiefgroep hospice NWN in het leven geroepen. De pastorie bleek vanwege het rijksmonumentenstempel helaas ongeschikt voor een hospice.

De oprichter vanaf het eerste uur is ook onze

huidige voorzitter Ben vd Velde.