Vrienden Van

De stichting hospice NWN (Nieuwe Waterweg Noord) is gericht op het oprichten en in stand houden van het hospice. Het hospice kan dit niet doen zonder vrienden. Daarvoor is de Stichting Steunfonds Vrienden Van het hospice NWN opgericht, kortweg Vrienden Van het hospice De Margriet. Het bestuur van deze stichting zoekt derhalve een grote vriendenkring. Niet alleen voor de nodige financiële steun, maar ook voor het organiseren van vriendenactiviteiten of wervingsacties.

Draagt u het hospice een warm hart toe en wilt u meewerken aan acties of hebt u ideeën voor het fondsenwerving dan nodigen wij u van harte uit zich te melden. Ook uw (sport)vereniging of (service)club is welkom met haar evenement. Natuurlijk kunt u ook alleen donateur worden.

Wilt u doneren: zie verder onder het kopje “Hospice, sponsors”.

Voor meer informatie over Vrienden Van het Hospice De Margriet vindt u op de website: vriendenhospicedemargriet.nl.