Verwijzers

Opnamecriteria

De opnamecriteria voor het hospice De Margriet zijn:

 • Er is sprake van een levensverwachting korter dan 3 maanden
 • Mensen vanaf 15 jaar met elke geloofs- identiteit of affiniteit
 • Mensen vanaf 15 jaar die de identiteit van het hospice respecteren
 • Er is behoefte aan palliatieve terminale zorg
 • Verzorging is thuis niet meer mogelijk of wenselijk

Verwijzers zijn:

 • Huisartsen, c.q. de wijkverpleegkundige
 • Specialisten, c.q. de transferverpleegkundige

Procedure:

 1. De behandelend arts indiceert een levensverwachting van minder dan 3 maanden.
 2. Contact opnemen met de coördinator Palliatieve Zorg NWN 0620137959.
 3. Er wordt dan contact opgenomen met één van de coördinatoren van het hospice, die de medische gegevens van de patiënt ontvangt.
 4. De medische gegevens worden door de coördinator bekeken. Er volgt dan een gesprek met de patient en een familielid/bekende. Dit kan in het hospice plaatsvinden, eventueel in combinatie met een rondleiding. Ook bestaat de mogelijkheid voor een huisbezoek door de dienstdoende coördinator.
 5. Op grond van alle verstrekte informatie wordt een beslissing genomen door de coördinator. Is het besluit positief dan wordt de patient zo spoedig mogelijk opgenomen als bewoner van het hospice.
 6. In de weken na opname wordt bepaald of hospice De Margriet nog altijd de juiste plek is voor de bewoner.
 7. Voor opname in het hospice is een zorgindicatie nodig. Indien deze nog niet is afgegeven zal een verpleegkundige in het hospice de zorgindicatie met u doornemen.

Opnames in het hospice vinden plaats op maandag tot en met vrijdag.