Wat doet een vrijwilliger?

Van vitaal belang voor het hospice zijn de vrijwilligers. Vrijwilligers worden geworven, geselecteerd, getraind en begeleid door de coördinatoren.

Taken van de vrijwilligers:

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is “er zijn”. Het aanwezig zijn houdt in lichamelijke verzorging, bewoner en mantelzorg bijstaan en emotionele steun.
Sleutelwoorden daarbij zijn “aandacht en aanwezigheid”. De vrijwilliger let daarbij op hoe het met de bewoner gaat en wat deze nodig heeft. Signalen die de vrijwilliger opvangt en die van belang zijn voor de kwaliteit of de continuïteit van de zorg of het zorgproces, worden doorgegeven aan de desbetreffende verpleegkundige.
De vrijwilligershulp is altijd aanvullend op de mantelzorg. De vrijwilliger mag geen medische of verpleegkundige handelingen verrichten, zelfs niet als zij/hij een verpleegkundige achtergrond heeft.

Lichamelijke verzorging:

Kussens opschudden, de bewoner verleggen en in- en uit bed helpen en de bewoner helpen bij de toiletgang. Tevens helpen zij bij het eten en drinken, medicijnen geven, die door de verpleegkundige zijn uitgezet. Waar nodig assisteren zij de verpleegkundige. Bewoner en mantelzorg bijstaan. Vrijwilligers staan open voor de vragen van bewoner en familie/mantelzorger. De vrijwilliger zal niet altijd zelf het antwoord kunnen geven op de vraag van de bewoner of familie/mantelzorger, maar weten wel naar wie zij kunnen doorverwijzen.

Emotionele steun:

Er kan gedurende de aanwezigheid een vertrouwensband ontstaan tussen de vrijwilliger en de bewoner en/of de familie/mantelzorger. Deze wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid en persoonlijke betrokkenheid. Emotionele steun houdt in, troosten, aandachtig luisteren, rust bevorderen en helpen tot aanvaarding te komen. Zelf niet bang zijn voor de emoties die los komen. Deze emotionele steun wordt ook aan de collega-vrijwilligers onder elkaar geboden. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij de situatie goed kan inschatten en vandaar uit bepaald welke steun het beste geboden kan worden. Het hospice De Margriet verwacht van alle vrijwilligers integriteit, ze moeten een VOG-verklaring overhandigen.