Het bestuur

Van Initiatiefgroep tot Stichtingsbestuur

In mei 2007 werd de Initiatiefgroep omgezet in de huidige stichting. Onze stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling: ANBI.

Nu zitten in het bestuur van deze stichting hospice NWN:

Voorzitter: Ben van der Velde, (voorheen wethouder in Vlaardingen voor o.a. welzijn en ouderen)
Penningmeester:  Henk Schepen, (voorheen directie basisonderwijs SIKO Vlaardingen/Schiedam)
Secretaris  (ad interim)Franc Bongaerts, (bestuurder bij Minters)
Bestuurslid:  vacature
Bestuurslid:  vacature