Het bestuur

Van Initiatiefgroep tot Stichtingsbestuur

In mei 2007 werd de Initiatiefgroep omgezet in de huidige stichting. Onze stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling: ANBI.

Nu zitten in het bestuur van deze stichting hospice NWN:

Voorzitter: Ben van der Velde, (voorheen wethouder in Vlaardingen voor o.a. welzijn en ouderen)
Penningmeester: Wim van Biezen (adviseur in vastgoedontwikkeling)
Bestuurslid: Els Kooij (arts)
Bestuurslid: Franc Bongaerts (bestuurder bij Minters)
Secretaris: Hans Ploeg (voorheen bestuurder van de Maasdeltagroep, woningbouwcorporatie, lid van de Rotary Maassluis)