Sponsors

Onze stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling: ANBI.

Al vele jaren zijn er gulle gevers met een incidentele- of structurele donatie/gift. De hospice is daar enorm mee geholpen.

Ook hebben we veel steun van mensen die ons met gratis middelen of diensten, helpen het hospice te realiseren. Onze dank daarvoor!
 
Het hospice wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van de hospice. Zie voor meer informatie elders op deze website.
 
Wilt u hiervoor doneren:
Rekeningnummer NL44 RABO 0167 9821 17
T.n.v. Stichting Vrienden van Hospice De Margriet
Vlaardingen.
 
Voor evt. aftrek aangifte inkomstenbelasting bij periodieke donaties (5 jaar) kunt u gebruik maken van deze link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
 
Wilt u een donatie doen op een van bovenstaande bankrekeningnummers: onze hartelijke dank en als dat geen bezwaar is, vermeldt dan uw naam en (email)adres.