Sponsors

Onze stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling: ANBI.

Al vele jaren zijn er gulle gevers met een incidentele- of structurele donatie/gift. De hospice is daar enorm mee geholpen.

Ook hebben we veel steun van mensen die ons met gratis middelen of diensten, helpen het hospice te realiseren. Onze dank daarvoor!
 
Wilt u een donatie doen:
-ons algemene bankrekeningnummer is: NL44RABO 0136829015, t.n.v. Hospice De Margriet.
 
 
Daarnaast bestaat de website Vrienden van de hospice
Zie voor meer informatie elders op deze website.
 
Wilt u hiervoor doneren:
Rekeningnummer NL44 RABO 0167 9821 17
T.n.v. Stichting Vrienden van Hospice De Margriet
Vlaardingen.
 
Voor evt. aftrek aangifte inkomstenbelasting kunt u gebruik maken van deze link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
 
Wilt u een donatie doen op een van bovenstaande bankrekeningnummers: onze hartelijke dank en als dat geen bezwaar is, vermeldt dan uw naam en (email)adres.