Wat is een hospice?

In circa 70 plaatsen in Nederland bestaan hospices of bijna-thuis-huizen. Kleinschalige en huiselijke voorzieningen waar mensen die nog maar kort te leven hebben, rustig en menswaardig kunnen sterven. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen thuis willen sterven. Maar soms kan dit niet. Bijvoorbeeld door onvoldoende aanwezigheid of te zware belasting van familie, vrienden en buren (mantelzorgers). Of vanwege een ongeschikte woning om verantwoord thuis te kunnen worden verzorgd. Het hospice is een plaats waar ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven op eigen wijze, in aanwezigheid van hun familie en vrienden, afscheid van het leven kunnen nemen. De term ‘hospice’ komt van het Latijnse woord ‘hospitium’ en betekent ‘gastvrije locatie’.

Psychologische, sociale en spirituele behoeften

Een hospice is een huis waar mensen verzorgd worden die niet meer kunnen genezen. De palliatieve zorg, de zorg in de laatste levensfase, is in een hospice gericht op het bestrijden van de symptomen en van pijn. Er is veel aandacht voor de psychologische, sociale en spirituele behoeften van de bewoner én diens naasten. De medewerkers van het hospice worden getraind in het geven van steun bij de nazorg en rouw na het overlijden.

Een beetje thuis

In een bijna-thuis-huis kunnen de bewoners hun eigen kamer zo veel mogelijk ’thuis’ maken door er hun eigen spullen van thuis neer te zetten en op te hangen. Denk aan dierbare schilderijen, foto’s van vrienden en familieleden, een klok met een herkenbare tik, een eigen leunstoel, veelgelezen boeken.

Samen leven

Bewoners en hun familieleden en vrienden zijn altijd welkom in de centrale eetkamer en huiskamer. Daar kan samen worden gegeten, een spelletje worden gespeeld of een fijn gesprek worden gevoerd.

Overnachten als elke minuut nog telt

Omdat tijd in die laatste dagen kostbaar wordt, kunnen familieleden, partners of vrienden ook blijven logeren. In elke kamer staat een slaapbank, die ’s nachts kan worden uitgeklapt en opgemaakt.

Stiltekamer

In de stiltekamer kunnen bewoners mediteren, bidden of stil samenzijn met hun dierbaren.

Genieten van de natuur

De patio is een plek waar optimaal van de natuur kan worden genoten. In het gebied bij de Vlaardingse Vaart leven veel vogels en vormen oude bomen een prachtig decor. Via het pad langs de vaart en de loopbrug over de vaart, loop je direct de groene polder in.

Waterpartij

De kamers hebben elk een mooi terras dat grenst aan een vijver die de gemeente heeft aangelegd.