Werknemers

Coördinatoren.

Op de eerste plaats de coördinatoren. Beide hebben een verpleegkundige achtergrond en zij regelen de dagelijkse gang van zaken in De Margriet. Zij plannen de inzet van de vele vrijwilligers en bewaken de sfeer van warmte, rust en veiligheid. Ook geven en organiseren zij opleidingen aan en voor de vrijwilligers. Daarnaast onderhouden zij de contacten met huisartsen, de thuiszorgorganisatie, pastoraal werkers en het palliatief netwerk. De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners, hun familie, vrijwilligers en professionele hulpverleners.

Professionele hulpverleners.

De lichamelijke verzorging van de bewoners van De Margriet komt volledig voor rekening van gekwalificeerde professionele verpleegkundige van de thuiszorg. De bewoners van De Margriet worden in principe begeleid door hun eigen huisarts. Als dat om praktische redenen niet mogelijk blijkt te zijn, zijn er afspraken gemaakt om in overleg met de bewoner een andere huisarts aan te vragen en zo tot een bevredigde oplossing te komen. Als bewoners er behoefte aan hebben, kunnen zij binnen De Margriet ook een beroep doen op hun eigen fysiotherapeut, geestelijke verzorgende, kapper en anderen.

Vrijwilligers.

Wethouder Somers overhandigt het certificaat…

Binnen De Margriet prijst men zich gelukkig een beroep te kunnen doen op veel vrijwilligers. De inzet van deze vrijwilligers is essentieel en vergelijkbaar met de rol van familie en mantelzorgers in de thuissituatie. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, verrichten allerlei hand- en spandiensten en geven waar nodig hulp bij de verzorging van de bewoners. Uiteraard gebeurt dat allemaal in nauw overleg met familie, mantelzorgers en verpleging. Daarnaast vervullen de vrijwilligers de rol van gastheer of gastvrouw.