Zorgverlening

De bewoners van De Margriet krijgen dezelfde zorg als die zij anders thuis zouden krijgen. Dat betekent dat in principe de eigen huisarts de medische zorg voor zijn/haar rekening neemt. De verpleegkundige zorg wordt zowel overdag als ’s nachts gegeven door verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie Careyn en als er behoefte aan is, wordt de geestelijke zorg verleend door de eigen geestelijke verzorgende.

De bewoners van De Margriet kunnen van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds tien uur een beroep doen op vrijwilligers die zich aan De Margriet hebben verbonden en daarvoor zijn opgeleid. Zij zorgen ervoor dat de bewoners en hun familie een zo huislijk mogelijk leven kunnen blijven leiden en dat de thuissituatie in De Margriet zo dicht mogelijk wordt benaderd. De dagelijkse leiding is in handen van een tweetal coördinatoren.

De organisatie is aangesloten bij het Palliatief Netwerk NWN

De stichting is lid van VPTZ Nederland