Vrijwilligersnieuws

Kerstborrel

Graag nodigen wij je uit voor onze Kerstborrel op woensdagavond 11 december 2019.

Locatie:                Partycentrum ’t Prikkewater

Koningin Wilhelminahaven ZZ3 Vlaardingen

Tijd:                      19.00 – 22.00 uur

Aanvang:            19.00 – 19.30 uur

Het wordt een X-Party met een muzikale verrassing!

We zouden het heel leuk vinden als je komt! Geef je op via: coordinator@hospicedemargriet.nl

(onder vermelding van aanmelding kerstborrel)

Aanmelden voor 1 december as.

27-11-2019

Complementaire zorg nieuwe cursus

30 Oktober 2019 heb ik, samen met 9 collega’s, een workshop mogen volgen waarin zowel aan de handen als het hoofd aandacht werd gegeven.De toelichting over een juiste toepassing van massage en hoe hiermee om te gaan waar het kwetsbare mensen betreft is

handmassage

van groot belang.De docente Arielle van Son , met een eigen praktijk, deed eerst alle handelingen voor met daarbij een duidelijke uitleg.In de hand-out, die we meekregen, wordt alles heel helder uitgelegd met illustraties ernaast.Het oefenen met en ‘op’ elkaar was leuk maar vooral zeer ontspannen om te doen.

Ik ben ervan overtuigd dat de bewoners de massages als prettig en ontspannend ervaren

26-11-2019

2 Jaar

Vandaag is het precies 2 jaar geleden dat wij de eerste bewoner mochten verwelkomen in De Margriet en sindsdien hebben al vele bewoners en bezoekers hun weg gevonden naar dit mooie gebouw aan de Vlaardingse Vaart. Dat De Margriet voorziet in een behoefte is inmiddels wel bewezen. De vele dankbetuigingen en positieve stukjes in het gastenboek spreken voor zich. Eén van onze vrijwilligers zorgde voor een leuke en lekkere verrassing.

06-05-2015

Calamiteiten en ontruimingsplan

Om de veiligheid van alle aanwezigen in het pand zoveel mogelijk te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat alle medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten. De heer Jaap van Santen van de brandweer, heeft onlangs een paar avonden instructie gegeven wat er gedaan moet worden in geval van brand. Aan de hand van een diavoorstelling vertelde hij o.a. wat de medewerkers zelf kunnen doen en hoe het alarm afgezet moet worden. Het is in ieder geval het allerbelangrijkste om kalm te blijven. De Margriet beschikt over een moderne brandmeldinstallatie, die direct verbonden is met de brandweercentrale. Mocht er iets aan de hand zijn, dan is de brandweer snel ter plaatse en neemt het heft in handen. Inmiddels zijn er 3 instructieavonden achter de rug, voor degenen die hierbij niet aanwezig konden zijn, wordt er nog een datum vastgesteld.

06-04-2015

Bijscholing voor vrijwilligers

Door Lammy, Anneke, en Lydia

In februari kregen wij, de vrijwilligers van Hospice de Margriet in Vlaardingen, een bijscholing die betrekking had op stervensbegeleiding. Dit gebeurde onder leiding van Marja Mons (Specialistisch Verpleegkundige palliatieve zorg).

Kennismaken
Eerste maakten we met elkaar kennis en daarna kreeg iedereen te horen hoe de toewijzing van patiënten naar het Hospice de Margriet te werk gaat. Er is een meldpunt dat precies weet waar plek is en welke cliënt hier voor in aanmerking komt. Wat leidend is, is de wens van de patiënt. Wij als vrijwilliger kunnen niet aangeven dat er een kamer vrij is, want wij weten niet welke afspraken daar inmiddels over gemaakt zijn door de coördinator.

Theorie
Verder kregen we meer inzage in de ziekteprocessen, belangrijke symptomen, pijnbestrijding, vermoeidheid, verminderde eetlust en de werking van morfine. Wat er gedaan of niet gedaan kan worden bij een delier. En de tekenen van de naderende dood, over euthanasie en palliatieve sedatie. Voor ons is dit belangrijke informatie, omdat we dan de reacties en gedragingen van de patiënten beter begrijpen en we er beter op in kunnen spelen. Het was ook fijn om met elkaar na te denken over wat de patiënt komt halen: rust, zorg, aandacht, tijd om afscheid te nemen, loslaten, accepteren, en vooral zichzelf mogen zijn.

Onzekerheden
Tijdens de cursus kwamen ook onze onzekerheden aan bod. Sommigen vonden het lastig om fouten te maken, maar wij weten ook: als je het goed bedoelt, kan er niets fout gaan. De intentie is goed. We doen het met liefde. Zo komt het voor dat een patiënt stopt met eten en drinken. Als een vrijwilliger dan binnenkomt en zegt: ‘Wilt u misschien wat drinken?’ is dat niet handig, maar je hoeft ook niet groter te maken dan het is. Het kan gebeuren. Het is wel fijn om er met een collega over te praten en ervan te leren.

Goed doen
De cursus bracht ons aan het denken en heeft ons met twee voeten op de grond gezet. Als vrijwilliger doe je wat mogelijk is voor jezelf. Wij zijn geen verpleegkundige of naaste van de bewoner en weten daarom ook niet alles. Belangrijk is om goed te luisteren naar jezelf als je tegen dingen aanloopt. Kijk ernaar en doe er zelf iets mee, want je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag!

12-06-2015
1