Nieuws

WELKOM: WEER INZET VAN VRIJWILLIGERS

Vanaf 1 juni 2020 vindt er ook in ons hospice een versoepeling plaats. Na bijna 3 maanden corona-crisis, waarbij we geen inzet van vrijwilligers hadden, kon er weer worden ingeroosterd. Nog wel heel bescheiden met totaal 2 vrijwilligers per dag zijn we toch heel blij met de aanwezigheid. We hebben dat erg gemist!

De verwachting is dat in juli er een uitbreiding komt en natuurlijk met respect voor diegenen die het nog te riskant vinden.

We hebben een protocol met afspraken en richtlijnen voor een ieder die het hospice betreedt.

Bezoekersregeling: max. 2 personen per keer, met inachtneming van de 1,5 meter en de nodige hygienische maatregelen

11-06-2020

CORONA-virus Maatregelen

Door de regering zijn er strikte maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden.

hospice De Margriet volgt deze maatregelen en de richtlijnen van het RIVM op. (Op de website van het RIVM vindt u de meeste actuele informatie over het Corona virus.)

Voor hospice De Margriet gelden er helaas ook strenge bezoekersregels:

  • Bezoek alleen voor de directe naasten, d.w.z. echtgenoot en eigen kinderen.
  • Niet meer dan 1 persoon tegelijkertijd
  • Bezoek moet bij binnenkomst de handen desinfecteren. En bij vertrek eerst goed de handen wassen op de kamer.
  • Bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer en na het bezoek ook weer rechtstreeks naar buiten. Bezoek mag niet in de openbare ruimtes komen. Bezoek gaat op de kamer naar het toilet.

Als het zich laat aanzien dat de terminale fase is aangebroken, worden er met de dienstdoende coördinator direct afspraken gemaakt.

Heeft u of een gezinslid koorts met benauwdheid en hoesten, dan mag u NIET op bezoek komen om uw geliefde, maar ook onze medewerkers niet te besmetten.

Naast alle maatregelen voor de basis hygiëne besteden wij extra aandacht aan het schoonmaken van de deurklinken en sanitair.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen in deze situatie drastisch zijn, maar wij willen zorgvuldig zijn om besmetting voor onze bewoners en medewerkers te voorkomen. Deze maatregelen zijn helaas nodig. We danken u voor uw begrip.

Bestuur en coördinatoren van hospice De Margriet.

  Bij vragen kunt u terecht bij een van dienstdoende coördinatoren van Hospice de Margriet:

    Els Wijnhorst en/of Anja van der Plas 010-4747618

31-03-2020

Bloemen waardering van Opti-Flor

Donderdag 26 maart mochten wij deze mooie orchideeën in ontvangst nemen, speciaal voor onze verpleegkundigen. Geschonken door de orchideeën kweker

Opti-Flor uit Monster. Wat een ontzettend lieve verrassing van Opti-Flor!! In deze hectische tijd waarin veel gevraagd wordt van onze

verpleegkundigen is het hartverwarmend om zo gewaardeerd te worden.

29-03-2020

CORONA VIRUS

Bij Hospice de Margriet is de gezondheid en de veiligheid van onze vrijwilligers onze hoogste prioriteit.  De Nederlandse regering maakte gisteren extra maatregelen bekend om het verspreiden van het corona virus zoveel mogelijk te beperken.

Concreet betekent dit dat de vrijwilligers voor de komende aangekondigde periode niet meer hun werkzaamheden zullen uitvoeren in het hospice. Natuurlijk doen we er alles aan om de zorg voor onze bewoners te waarborgen. De verpleegkundigen van Careyn zijn allemaal geïnstrueerd en capabel  om met deze situatie om te gaan.

Bestuur Hospice de Margriet

 

16-03-2020

10 gecertificeerde vrijwilligers erbij in hospice De Margriet

Hospice De Margriet, Hospicevoorziening de Mathilde van het Zonnehuis en de stichting VPTZ-NWN (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg-Nieuwe Waterweg Noord) hebben gezamenlijk 17 vrijwilligers geschoold. Deze vrijwilligers zijn nu allen opgeleid om zowel in de thuissituatie, in de hospice en in verpleeghuizen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ingezet te worden ter ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase .

De scholing bestond uit 7 lessen en alle 17 cursisten hebben welverdiend het certificaat behaald. In de grote groep cursisten was de sfeer prettig en open, waardoor er met elkaar ‘de diepte’ in kon worden gaan en persoonlijke ervaringen konden worden gedeeld. Hospice De Margriet heeft 10 van de 17 vrijwilligers opgeleid en gecertificeerd en zij zijn inmiddels gestart in ons hospice.

Heeft u interesse in deze betekenisvolle vrijwilligersfunctie, dan horen we graag van u. U kunt bellen met hospice de Margriet: 010-4747618 .

12-03-2020
2